Nieuws

Door inkoop van munten en postzegels van particulieren, is er elke week nieuw aanbod in de winkel. Via deze website houdt Bart Wouters u regelmatig op de hoogte van bijzonderheden. Ook achtergrondinformatie, wetenswaardigheden op postzegelgebied, bijzondere nieuwe uitgiftes van munten, stempels, bijzondere verzamel objecten enzovoort vindt u hier.

 

 

Privacy Verklaring

 

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.  Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacybeleid.
Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

 

www.denbesterd54.nl
Mei 2018

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Denbesterd54.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

 

Beheer van de site: Bart Wouters.

Verdere gegevens:
Postzegel- en Munthandel “Den Besterd”

Besterdring 54

5014 HL, Tilburg

KvK: 60305703

 

Gegevens die we verzamelen:

Als u reageert per mail wordt uw mailadres geregistreerd.

Geeft u adresgegevens door voor bijvoorbeeld de bestelling van een boek, dan wordt uw adres in de boekhouding opgenomen.

 

Gebruik van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor beantwoording van uw vraag. In een persoonlijk bestand worden mailadressen opgeslagen, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u hier bezwaar tegen heeft. Gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

 

Beveiliging persoonsgegevens:

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Link

Op onze website zul je links naar externe websites kunnen aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten denbesterd54.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Recht

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via denbesterd54@gmail.com

 

Wijzigingen

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.